EcoKAD  Innowacja Ekologia Inżynieria

Nawierzchnia przepuszczalna

Znaczenie ekologiczne

Ludzie żyją w środowisku naturalnym, które jest podstawowym warunkiem przetrwania człowieka, fundamentem rozwoju produkcji i dobrobytu gospodarczego, dlatego utrzymanie równowagi ekologicznej wiąże się z podstawowymi problemami przetrwania człowieka i rozwoju społeczeństwa. Już starożytnościy budowano ogrody, wynajdując szereg ekologicznych i przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych, z których wiele używanych jest po dzień dzisiejszy. Niestety rozwój gospodarczy spowodował, iż coraz więcej powierzchni miejskich jest utwardzana materiałami blokującymi wodę. Takie zamknięte obszary nie oddychają i tracą zdolność pochłaniania ciepła oraz przenikania wody deszczowej, wywołując tzw. wyspy ciepła.

Czy istnieje ekologiczna nawierzchnia, która może rozwiązać ten problem? Od lat 70. XX wieku kraje europejskie i Stany Zjednoczone prowadzą badania nad materiałami nawierzchniowymi, które przepuszczałyby wodę, umożliwiając ich zastosowanie nie tylko na drogach miejskich, placach czy parkingach ale także na drogach krajobrazowych.

Przedstawione rozwiązania technologiczne to kreatywny sposób na przywrócenie stale uszkadzanemu środowisku jego naturalnej postaci. To także sposób na zrównoważony rozwój oraz wyznaczenie nowej drogi do harmonijnego rozwoju budownictwa, będącego w zgodzie z ochroną środowiska.